Elever i klasserommet

Si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av høsten.

Logo OD

Informasjon om årets Operasjon Dagsverk

Elever i klasserommet

Fra og med mandag 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene i videregående skole.

Stor takk til komiteen fra elevtjenesten og elevrådet

Dagen ble behørig markert i klasserom og i kantina

Mathias Engerbakken snakket om ungdom og narkotika

En kort oppsummering fra en god og viktig foreldrekafe 

Informasjon og omvisning

Elevene fikk informasjon om både produksjon og LEAN i bedriften 

Solcellepaneler på taket

I løpet av oktober/november settes anlegget i drift

Oversiktsbilde kaldtlager byggavdelingen

Nye kaldtlager både på byggavdeling og TIF-avdeling

Oppe på demningen

1EL var 14.september på tur til Dokkfløydammen

Biowet, ved Andreia Silva, EVOA, Kitty Selj, Pedro Henriques, EVOA,  Elida Sandneseng, naturveileder DNV og Magnus Nygård, daglig leder ved Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Våtmarksseminaret er en del av skolens Erasmus+prosjekt.

Til toppen