Foredrag for vg2 yrkesfag

mandag 10.02.2020 hadde vi besøk av Ingar Dahlen og Marita Runeberg fra fagopplæring i Innlandet fylke. 

Over 300 skoler i hele Norge, inkludert 9 videregående skoler i Innlandet, har i januar mottatt trusler om skoleskyting i sosiale medier. Truslene er fortløpende blitt vurdert av politiet. Deres vurdering er at truslene er såkalt uspesifikke. Det betyr at de vurderes som ikke reelle, og dermed er politiets råd at skolehverdagen på den enkelte skole gjennomføres som normalt. Politiet har bestemt at Sør-Øst politidistrikt etterforsker alle truslene som er fremsatt i hele landet.

Skoleeier, Innlandet fylkeskommune, er i dialog med politiet og andre myndigheter for å ha beredskap rundt situasjonen og eventuelt vurdere nødvendige sikringstiltak. Det er tett dialog mellom skoleeier og rektorene, og mellom rektorene på de skolene som mottar trusler og politiet. Politiet vurderer fortløpende situasjonen, og dersom det vurderes nødvendig blir tiltak iverksatt.

Den kulturelle skolesekken

Torsdag 6.februar fikk 1HOA og 1HOB presentert forestillingen "Engel i snøen" i regi av den kulturelle skolesekken. 

 

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Innlandet blant elever i videregående skole. Ungdataundersøkelsen gir ungdommer mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. For å gi et godt bilde av situasjonen i Innlandet, er det viktig at så mange som mulig deltar. 

Elever fra 2INT har hatt leseprosjekt sammen med barn fra Furulund barnehage.

Et foredrag - med litt attåt.

Den 14. oktober kom Gard Smith-Hald til Dokka vgs for å holde kurs i å sette grenser i trafikken.

Det streikes for klima over hele landet. Her i Oppland skal det snart organiseres klimakonkurranse.

Hos avdelingen for HO på Dokka er de opptatt av god teori, relevant praksis, rekreasjon og samhold.

Bro, mur og yrkesrettede fellesfag har vært nøkkelord i oppstartsfasen til Vg1 BA.

Til toppen