Kule kids på besøk hos tømrerfag!

Vg2 Tømrerfag har hatt besøk av 3.trinn på Dokka barne- og ungdomsskole

Til elever som benytter drosje

Anmodning fra Hov taxi om at elever må gi beskjed dersom de ikke skal benytte drosje.

Bioøkonomi på Dokka vgs, som eneste skole i landet

Det grønne skiftet krever nye metoder i skolen, bioøkonomi er et godt eksempel på en slik tenkning. 

Lærerik tur i Tingretten og konfliktrådet

Elevene i 3ST Rettslære har vært på ekskursjon til Gjøvik tingrett og konfliktrådet.

Flott dag med volleyball!

Siste tirsdag før hjuleferien var det volleyballturnering på skolen.

Programmeringsdager for realfagselevene

Fredag og mandag før jul gjennomfører realfagsavdelingen programmeringsdager for realfagselevene i 2ST og 3ST.

Luciafeiring på skolen

Tirsdag 13.desember ble Luciadagen markert på skolen.

Bioøkonomi på bedriftsbesøk til Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt  bidrar til kompetanseheving for skogbruksnæringen og formidler kunnskap om skog og natur.

Åpen skole torsdag 1.desember

Torsdag 1.desember var det storinnrykk på skolen i forbindelse med Åpen skole.

Utprøvingsdager for 10.klassinger

Tirsdag 29. og onsdag 30.november var det utprøvingsdager for 10.klassinger på skolen. 

Til toppen