Bioøkonomi og skogbruk

Bioøkonomi 1 har vært på bedriftsbesøk til Skogbrukets Kursinstitutt Mjøsbrygga.

Elever og en mann foran Mjøstårnet - Klikk for stort bildeTorfinn Kringlebotn og elevene i Bioøkonomi 1

Elevene i Bioøkonomi 1 har besøkt Skogbrukets Kursinstitutt, som er skogbrukets fellesorgan for kompetanseformidling innen næringsutvikling og forvaltning av skog.

Tatt godt i mot

Klassen ble tatt imot og hilst velkommen av Torfinn Kringlebotn, senior prosjektleder i Skogkurs. De har lokaler i Mjøsparken ved siden av Mjøstårnet. Klassen fikk en liten omvisning i lokalene deres i 6 etasje. Byggene er utstillingsvindu for trekonstruksjoner med limtre, der bærekraft er et gjennomgående prinsipp i alle ledd av byggeprosessen. Kortreiste byggematerialer i tre er brukt både i bygning og i inventar. 

Møbler dra Dokka

elever langs et bord i et rom med powerpointpresentasjon på vegg og to menn står og forteller - Klikk for stort bildeElevene fikk høre om Vyrk og Skogkurs

Artig for gjengen fra Dokka var at innredningen i byggene er med Scandia Jr. stoler, som er designet av Hans Bratterud fra hjembygda. Stolene var å se alle steder, både i Mjøstårnet og i kontorene til Skogkurs.

Foredrag om Vyrk

Etter en hyggelig lunsj på Skogkurs fikk klassen et foredrag om Vyrk ved forretningsutvikler i innovasjons avdelingen, Eivind Merok. Vyrk driver med beis, malte paneler og listverk til vegger og tak før montering. De produserer spiler og finerte plater, samt ulike overflatebehandlinger, og har siden 2021også hatt glassveggproduksjon.

Mange spørsmål fra elevene

Vyrk har investert flere millioner i nye maskiner og digitalisering for å effektivisere produksjonen, og de har store vekstambisjonene. Eivind fortalte om planer de har for byggemoduler med pant, en bærekraftig løsning for å minimere avfall og der de kan resirkulere byggematerialer til ny bruk. Mange spørsmål fra elevene gjorde at det ble en spennende dialog om bedriften og deres framtidsplaner.

Norwegian Wood Cluster

elever langs et bord i et rom med powerpointpresentasjon på vegg og en dame står og forteller - Klikk for stort bildeMari Blokhus Nordtun snakker om bærekraft

Kommunikasjonsrådgiver Mari Blokkhus Nordtun i næringsklyngen Norwegian Wood Cluster holdt foredrag om deres arbeid innenfor utviklingen av bærekraftige, industrialisert trebygg med klimavennlige bygg- og boligløsninger. Mari understreket i den sammenheng hvor viktig det var å redusere miljøavtrykket i byggenæringen ved å utvikle gjenvinnbare, sirkulære løsninger.

Skogkurs - kompetanseheving for skogbruksnæringen

Torfinn Kringlebotn avsluttet besøket med å fortelle kort om arbeidsområdene til Skogkurs, som jobber med kompetanseheving for skogbruksnæringen, og formidler kunnskap om skog og natur til skoleverk og allmennhet.

Omvisning i Mjøstårnet

Avslutningsvis tok Torfinn elevene med på en omvisning i Mjøstårnet. Det er verdens høyeste trebygning, bygget av Arthur Buchardt. Bygget, som ble åpnet i 2019, har 18 etasjer og er 85,4 meter høyt. Moelven Limtre har levert bæresystem i limtre og de har også levert massiv-tre til heis- og trappesjakter. Torfinn viste oss rundt i bygningen som inneholder Wood Hotel, flere leiligheter og kontorer, en restaurant, fellesområder og et svømmeanlegg.  Vi avsluttet på taket av bygget med en fantastisk utsikt over området.

Elever  på taket av mjøstårnet - Klikk for stort bildeElevene fikk omvisning i Mjøstårnet og fikk nyte den flotte utsikten fra toppen. Kitty Selj

Grønst skifte

Torfinn mente at det grønne skifte i Innlandet vil åpne for mange arbeidsplasser innen forvaltning og foredling av skog resurser.

Skolen takker så mye for et spennende og lærerikt besøk til Torfinn og Skogkurs med orientering om bærekrafts perspektiv  i tre ulike bedrifter!