Bioøkonomi- og kjemiklassene på studiebesøk til Borregaard

De fikk sett et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier på Borregaard i Sarpsborg.

Elever og lærere med refleksvester ute på en veranda med Borregaard industripark i bakgrunnen - Klikk for stort bildeAlle elever og lærere inne på industriparkenBioøkonomi 1, sammen med Kjemi 1 og 2, dro tirsdag 15.november på besøk til Borregaard i Sarpsborg. Med seg hadde de rådgiver i Plan, bygg og landbruk i Nordre Land Kommune, Ingun Braanaas. Elevene dro fra Dokka kl. 07:00, og var tilbake kl. 19:30.  

Vester og hjelmer påbudt

På Borregaard ble elevene møtt av Endre Steinbru, som delte ut vester og hjelmer. Han begynte med en omvisning rundt hele Borregaard, som er hele 3km langt. Omvisningen ble gjort fra bussen, hvor vi fikk se området, og fikk mye informasjon om Borregaards drift og historie.   

Produsent av vanillin, lignin og cellulose

Vi fikk se noen av varene Borregaard produserer, blant annet vanillin, lignin og cellulose.  

Avansert og bærekraftig bioraffineri

Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Med 1100 ansatte i fabrikker og salgskontorer i 13 ulike land i Europa, Asia og Amerika. Ved deres bruk av naturlige, fornybare råmaterialer, produserer de avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte dagens oljebaserte produkter.

Lang rekke anvendelsesområder

Gjennom Borregaards utnyttelse av ulike bestanddeler i grantømmer, produserer de biopolymerer, spesialcellulose, biovanillin, cellulosefibriller og bioetanol til bruk i en rekke anvendelsesområder. Blant annet innen landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasøytisk industri, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff.  Elever med gule vester sammen med fagperson fra Borregaard og tavla i bakgrunnen - Klikk for stort bildeBioøkonomielevene

Lang historie

Borregaard sto ferdig i 1892, men det var ikke før i 1889 fabrikken ble grunnlagt. Elva Glomma renner nedover ved Borregaard, og det var her tømmeret ble fraktet de første tiårene. Borregaard var tidligere Norges største sagbruk på grunn av muligheten til å frakte tømmer på Glomma. 

Stor strømprodusent

På Borregaard produseres 1% av all strøm i Norge, og alt lages av gran. Hver time får Borregaard inn tre lastebillass med gran. Tømmeret er hentet fra norsk skog, og sammen med Biri planteskole, har fabrikken et tett samarbeid for opprettholdelsen av norsk gran. Borregaard får tømmeret som ikke er egnet til å lages materialer av. De bruker derfor gran som det ellers ikke ville blitt gjort noe med til å lage bærekraftige og bioøkonomiske produkter.  Elever med gulevester i et klasserom på Borregaard - Klikk for stort bildeElevene fra Dokka får kyndig opplæring på Borregaard

Borregaard og bærekraft

De har kun 6% avfall fra hele sin produksjonslinje. Fabrikken jobber hele tiden med å redusere avfall og finne nye metoder for å kunne utnytte hele tømmeret. Borregaard bruker vanndamp som sin hovedenergibærer. På grunn av Borregaards fremdrift er de den eneste fabrikken i verden som lager vanillin av tømmer.  

Midt i Sarpsborg

Borregaard ligger midt i byen Sarpsborg, men de er flinke til å ta hensyn til innbyggerne. De legger til rette for at det skal bli minst mulig støy. Fabrikken har gode arbeidsvilkår og samarbeider tett med sine ansatte. Forskning, salg og produksjon henger tett sammen, som fører til at Borregaard har kunder og leverandører som kommuniserer tett. Hele fabrikkens verdikjede er en stor og samlet produksjon.  Ryggen til to jenter og en person i mellom foran bygninger på universitetet på Ås - Klikk for stort bildeTidligere elev fra Dokka som nå er student på universitetet på Ås Kitty Selj

Tidligere Dokkaelev som student på Ås

På vei tilbake fra Borregaard stoppet vi på Ås NMBU, hvor vi møtte en gammel elev ved Dokka Videregående, Martin Hansebråten, som ga oss en omvisning av området og god informasjon om ulike valg elevene kan ta innenfor Ås universitet.  

Til toppen