Helserådgiver

Helserådgiver er en du kan snakke med hvis du har det vanskelig

Om helserådgiving

Oppland fylkeskommune har ansatt egne sykepleiere/helsesykepleiere i videregående skoler. De har tittelen helserådgivere, er medisinskfaglig underlagt kommunelegen og er til stede i skolehverdagen for at du som elev skal få hjelp til det som har med helse å gjøre.

Hvor? 

Helserådgiver Marthe holder til i korridoren ved siden av resepsjonen i A-blokka. 

Kontortid

  • Mandag kl. 08:00–15:30
  • Tirsdag kl. 08:00–15:30
  • Torsdag kl. 08:00–15:30

Hva kan helserådgiver hjelpe deg med?

Helserådgiver er en samtalepartner for deg når det gjelder ulike personlige forhold. Det kan være om samliv, seksualitet, sorgreaksjoner, spiseforstyrrelser, mobbing, rusmidler og psykisk helse. Helserådgivning er en "lav terskel" i skolehverdagen, og skal være tilgjengelig til faste tider på skolen. 
Helserådgiver kan også ta seg av akutt førstehjelp. 

Samarbeid

Helserådgiver har et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell, og resten av elevtjenesten. 

Helserådgiver har kontakt med det øvrig helsetjenestetilbudet i kommunen, og skal sørge for at de som har utfordringer som krever en bestemt fagkompetanse henvises til rett sted. 

Marthe Hasle - Klikk for stort bildeMarthe Hasle

Marthe HasleTelefon: 950 34 379
E-post: marthe.hasle@oppland.org
Snapchat: dvgshelse 

 

Til toppen