Til elever som benytter drosje

Anmodning fra Hov taxi om at elever må gi beskjed dersom de ikke skal benytte drosje.

Dette gjelder sikkert elever som benytter andre drosjer også. Det oppstår forsinkelser i tilbringertjenesten dersom drosjene må vente på elever som ikke kommer eller er forsinket.