Skolestart for bygg- og anleggsfag

Bro, mur og yrkesrettede fellesfag har vært nøkkelord i oppstartsfasen til Vg1 BA.Klikk for stort bilde

OppstartKlikk for stort bilde

Det er tretten elever som nå i høst startet opp med bygg- og anleggsteknikk. De fleste kommer til videregående uten noen tidligere kunnskaper innen bygg- og anleggsfaget, men i løpet av et skoleår skal de komme seg godt på vei til å kunne bli gode fagarbeidere.

Elevene skal lære å lage og forstå enkle tegninger og dokumenter som brukes i bygg- og anleggsbransjen,Klikk for stort bilde de skal kunne bruke IKT-baserte tegneprogram, de skal kunne gjenkjenne og bruke riktige verktøy og materialer, gjennomføre enkel kalkulering og beregning og de skal kjenne til regelverk for HMS samt vite hvilke tiltak som iverksettes for å skape godt arbeidsmiljø. I tillegg lærer de om organisering, planlegging og om forhold mellom ulike yrkesfag.

Broprosjekt

Elevene satte i gang skoleåret 2019/2020 medKlikk for stort bilde et lite oppstartprosjekt. De fikk beskjed om å konstruere en bro av to papplater der eneste hjelpemidler skulle være saks, stiftemaskin og lim. Målet var å gjøre konstruksjonen så sterk som mulig med de materialene man hadde for hånden. Det eneste kravet var at broen skulle tåle mest mulig last, og de testet pappkreasjonene ved å plassere runde vekter oppå de ferdige resultatene for å se hvor godt de klarte seg.

Prosjektet ble ikke bare brukt som en morsomKlikk for stort bilde innføring i noen av fagets prinsipper; øvelsen fungerer også som en ice breaker der målet er at elevene skal bli bedre kjent med hverandre. Dette bygger klassemiljø og bidrar til en god og trygg start på skoleåret for de nye elevene.

Mur

Etter elevene hadde fått bryne seg litt på dette broprosjektet, ble fokuset skiftet over på mur. Her fikk elevene i oppdrag å lage to vegger som skulle settes opp mot hverandre.Klikk for stort bilde For den uinnviede kan dette kanskje høres ut som en enkel sak, men her skal det mye forarbeid til for at veggene skal bli stående riktig.

Elevene måtte derfor bruke god tid på å planlegge og tegne før de kunne begynne å lage de fysiske veggene. Tegningen ble utført med penn og papir og involverte mye matematikk idet alt fra lengde, bredde og vinkel måtte beregnes nøyaktig. I tillegg måtte de passe på at veggene ble stående både i lodd og i vater.Klikk for stort bilde

FYR

Fellesfag, yrkesretting og relevans er et viktig satsingspunkt i yrkesfagene. Tanken er at fellesfagene skal kombineres med yrkesfagene på en måte som øker elevenes interesse og engasjement for det de skal lære.

I forbindelse med oppgaven i muring, fikk elevene på Vg1 BA god bruk for matematikk, men de bruker også norskundervisningen til åKlikk for stort bilde lage prosjektrapport der hele prosessen med murarbeidet, fra planlegging til ferdig produkt, skal skrives ned. Her skriver de da om HMS, gjennomføring, materialbruk og verktøy, for å nevne noe. Engelskundervisning kan brukes på lignende måte.

Det har de siste årene vært stort fokus på FYR-samarbeid. Dette er fordi det er mange av elevene ved yrkesfag som har en tendens til å bli passive i fellesfagene – dette grunnet at de ikke ser relevansen i det de lærer.Klikk for stort bilde Når man derimot yrkesretter disse fagene, blir det mye lettere for elevene å se sammenhengen mellom det de lærer og det de skal utføre i arbeidslivet, og dette skaper viktig engasjement.

Tømring

Etter fullført murarbeid, starter elevene ved Vg1 BA i disse dager med et prosjekt i tømring. Som innledning til dette prosjektet, og for å lære littKlikk for stort bilde om det verktøyet de skal bruke, laget de en liten ramme.

I dette prosjektet gjør de tegning og planlegging på PC med et nytt tegneprogram som skal brukes til alt som produseres på bygg og anlegg dette skoleåret. Arbeidet med tegneprogrammet gir elevene nyttig kunnskap i å lese plantegninger, kunnskap som kommer godt med i det kommende arbeidslivet. Evnen til å forstå plantegninger vil både redusere materialsvinn og minimere muligheten for å gjøre feil.

I tømringsøvelsen får elevene velge hva de skal lage selv. Tidligere klasser har laget krakker, hundehus, søpleskur, blomsterkasser og andre fine og praktiske konstruksjoner. Det blir spennende å se hva Vg1 bygg- og anleggsteknikk finner på i år!

Til toppen