Si ifra!

Den 14. oktober kom Gard Smith-Hald til Dokka vgs for å holde kurs i å sette grenser i trafikken.

Klikk for stort bilde

Sett grenser – si ifra!

Klikk for stort bildeKurset som ble holdt for VG2-elevene ved Dokka vgs er utviklet av pedagog og kommunikasjonsarbeider Bjørn Smith-Hald. Det ble først testet i Hedmark i 2001 og har nå blitt brukt i atten år. 250.000 ungdommer har i løpet av disse årene fått med seg kurset, og man har sett en nedgang i antall kritiske ulykker som har befalt unge i den aktuelle aldersgruppen.

Gard Smith-Hald kommer fra Statens Vegvesen, region Øst, er pedagog og har i tillegg arbeidet med teater.Klikk for stort bilde

Variert og interaktivt

Kurset er laget på en slik måte at det benytter ungdommens erfaringsgrunnlag. Gjennom interaktive øvelser ble elevene gjort oppmerksomme på forskjellige aspekter ved det å være i trafikken, enten som passasjer eller sjåfør.

Enkle øvelser ble lagt til grunn for økt tankevirksomhet;Klikk for stort bilde for eksempel ble en liten oppgave i multitasking brukt til å øke forståelsen for hvor farlig det er å kombinere kjøring med mobilbruk. Når man holder på med en mobiltelefon mens man kjører, har man gjennomsnittlig blikket borte fra veien i fem sekunder. I løpet av fem sekunder, avhengig av farten, kan man passere et område på størrelse med en fotballbane. Det sier seg selv at mye kan gå galt på den strekningen.

Klikk for stort bildeGutter og jenter

Gitt at guttene står for så mye av den verste ulykkesstatistikken, var det i løpet av foredraget en del fokus på dem som sjåfører. 

I snitt ser man at gutter har en tendens til å kjøre fortere og hardere, mens jenter følger regler og holder seg til fartsgrensen. Teller man med alle typer ulykker, det vil si både de veldig alvorlige og de som kun fører til en skrape her og der, fordeles ulykkesstatistikken ganske jevnt mellom kjønnene.Klikk for stort bilde Men gutter ødelegger, når uhellet først er ute, for syv ganger så høye verdier som jenter gjør, og de fatale ungdomsulykkene er som oftest forårsaket av gutter. Hvorfor er det så stor forskjell på gutter og jenter i trafikken?

Utvikling

Flere elementer ble belyst med tanke på forskjell mellom kjønnene i trafikken. For det første er, som mange vet, jenters og gutters utvikling forskjellig.Klikk for stort bilde I tillegg er samfunnets og familiens forventninger, både til ansvarsområder og interesser, en viktig påvirkningskraft.

Viktigst blant de fysiologiske aspekter er, uten tvil, frontallappen. Dette er fremre del av storhjernen, og den er sentral for blant annet dømmekraft. Frontallappen modnes mye tregere hos gutter enn hos jenter, og der jentenes er ferdig utviklet når de er atten år gamle, bruker guttenes ytterligere syv år.Klikk for stort bilde Gutter er derfor jevnt over 25 år gamle før deres frontallapp har nådd det vi anser som et «voksent» nivå. Dette vil ha direkte konsekvenser for dømmekraft, og det er viktig å være klar over denne utfordringen når man skal ut i trafikken.

Sier du ifra?

Som tidligere nevnt, brukte foredraget enkle øvelser for å illustrere de viktige poengene. Guttene ble for eksempel delt inn i grupper etter hvilken sjåførtype de var,Klikk for stort bilde og jentene fikk stille seg hos den sjåførtypen de helst satt på med. Her ønsket Smith-Hald å rette oppmerksomhet mot det at mange gutter kanskje kjører fort og uforsiktig for å tøffe seg for jentene, mens jentene i grunn foretrekker en trygg sjåfør.

Dernest kom et av foredragets viktigste spørsmål: sier du ifra? Igjen ble elevene plassert på en skala. Her ble det tydelig at det er mange som er mer redde for å si ifra enn de er for å havne i en alvorlig ulykke.Klikk for stort bilde Men da de sjåførene som hadde blitt plassert øverst på «utrygg»-lista fikk spørsmål om hvordan de taklet å bli sagt ifra til, sa de aller fleste at de syntes det var helt greit.

Sikkerhetsbelte

Det er ikke bare viktig hvordan man kjører, det er også livsviktig hvordan man sikrer seg. Derfor hadde foredraget også fokus på setebelte.Klikk for stort bilde Her ble kollisjon eller bråstans i forskjellige hastigheter illustrert med enkle virkemidler: for eksempel fikk en elev beskjed om å stå oppreist og slippe seg rakt ned i håndstående. Trykket som fulgte ville tilsvare bråstans i 11 km/t.

Tilsvarende eksempler ble brukt på kollisjon i høyere hastigheter, og elevene fikk et konsist og dramatisk inntrykk av hvor stor skade man kunne påføre seg ved kollisjoner dersom man ikke sikret seg tilstrekkelig.

Klikk for stort bildeElevene ble også gjort oppmerksomme på at man som passasjer uten setebelte ikke bare kan skade seg selv, men også den som sitter i setet foran. Det ble poengtert at dette gjaldt både i bil og i buss.

Typisk ungdomsulykke

Det er tydelige trender som kjennetegner trafikkulykker der ungdommer er sjåfører. Høy fart, alkohol, telefonbruk, lite erfaring og dårlig sikring er blant de vanligste faktorer. I tillegg skjer ulykkene ofte når det er mørkt, og det er som oftest gutter som kjører bilene.

Dette var grunnen til at guttene ble trukket frem mer enn jentene i løpet av dette opplegget: de er i faresonen i mye større grad. Samtidig viser statistikk at jenter ofte havner i alvorlige ulykker når de er passasjerer i bil. Derfor er det essensielt at alle forstår hvor viktig det er å si ifra når man opplever uforsvarlig bilkjøring.

 

 

Er du nysgjerrig på «Si ifra!»-kurset? Ta deg en tur innom deres nettside, så får du litt mer informasjon.

Til toppen