Rødt nivå i uke 1 og 2

Rødt nivå betyr at vi må over til hjemmeundervisning for noen klasser i de to første ukene av året. Klassene det gjelder får oversikt fra sin kontaktlærer om hvilke dager det gjelder. 

I forhold til smittevern vil vi trekke frem punktene nedenfor som særlig viktig for å unngå spredning av covid-19. De tre grunnpilarene for dette er: 

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer - unngå håndhilsning og klemming, minst 1 meters avstand mellom elevene / ansatte i alle situasjoner (gjelder også innenfor kohorten)

Koronavirus - Klikk for stort bildeI tillegg vil punktene videre gjelde Dokka videregående skole:  

  • Elever skal ikke besøke andre avdelinger
  •  Alle elever har fast plass i klasserommet - klassekart!
  •  Unngå trengsel inn og ut av lokalene
  •  Ikke del mat! Salg av mat som før jul - samme tider og oppmøtested
  •  Begrens omgang med andre på fritiden
Til toppen