Privatisteksamen i Innlandet fylkeskommune

Per i dag planlegges det at alle privatisteksamener for våren 2020 skal gjennomføres.

Vær forberedt på endringer

Klikk for stort bilde Ingrid Haug Laursen

Privatistene må imidlertid påregne at eksamensplanen må endres i løpet av vårterminen.

Følg med

Du må derfor følge nøye med på meldinger på e-post og SMS fra eksamenskontoret og eksamensskolen.

I tillegg vil noen skoler legge ut informasjon på nettsiden sin når det er hensiktsmessig.

Fylkeskommunen kommer med nærmere informasjon rett etter påske.

Til toppen