Fagopplæring for yrkesfag

mandag 10.02.2020 hadde vi besøk av Ingar Dahlen og Marita Runeberg fra fagopplæring i Innlandet fylke. 
Klikk for stort bilde


Veien til drømmejobben - velg yrkesfag
Klikk for stort bildeDet ble gitt informasjon til elevene på vg2 for Bygg - og anleggsteknikk, Teknikk - og industriell produksjon, Elektro, Barne - og ungdomsarbeiderfag og Helsearbeiderfag.

Ingar og Marita spurte først elevene om hvilke forventninger de hadde fremover nå som de skal ut i lærlingtiden sin til høsten. En av elevene svarte at det blir godt å tjene sine egne penger.Klikk for stort bilde Det ble lagt vekt på at all utdanning lønner seg, fordi faren for å falle utenfor øker hvis du ikke har fullført vgs. Det er forsket på at i fremtiden er det viktigere med et fagbrev / yrkesfag enn høyskoleutdanning. Man ser også at automatisering, robotisering og digitalisering vil prege arbeidslivet fremover, og dermed krever det mer IKT ferdigheter. 

Klikk for stort bildeUndersøkelse fra NHO
Det er gjort en undersøkelse hos NHO - næringslivets hovedorganisasjon. NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter. Undersøkelsen som elevene fikk presentert, viste at 60% av private bedrifter ytrer at de trenger de som har yrkesfaglig bakgrunn fremfor de med høyere utdanning. 

Lærebedrifter
De fleste lærlinger velger å jobbe i private bedrifter, og det er mulig å søke læreplass i hele innlandet og andre fylker. Når en skal søke seg lærlingplass er det viktig å være mobil hvis du har mulighet til dette. I løpet av lærlingtiden er det også mulighet for å ta 14 uker utveksling til ulike land i Europa. Dette er en unik mulighet til å lære seg språk, kultur og utvikle seg innen sitt fagfelt. Elevene ble oppfordret til å bruke nettverket sitt, familie, venner, lærere og personer fra praksisperiodene. 
Ved å selv være aktiv, gjennomføre en god lærlingtid, er det også mulighet for å ta videreutdanning. 

Hvordan søke læreplass i bedrift?
Elevene må sende inn søknad i Vigo innen 1.mars. Det lønner seg å sende søknad til flere bedrifter for å vise interesse, og øke sjansen for å få læreplass. Elevene fikk tips om nettsiden/appen Indeed, hvor de kan søke ulike jobber. 

Nyttige nettsider:
Finn lærebedrift

Vilbli.no

Utdanning.no 

Til toppen