Dokkadelta våren 2019

Den 27.-29. mai var det nok en gang duket for spennende møter med naturen for elever på VG1 ved Dokka vgs.Klikk for stort bilde

Klikk for stort bildeDeltadager

Tradisjon tro ble det også i år arrangert Dokkadeltadager. Alle elever på VG1 deltok denne våren, i tillegg til Naturvernforbundet og flere lokale politikere som var ute i deltaet i forbindelse med skolens bioøkonomidag den 28. mai.

I flere år har Dokka vgs samarbeidet med ulike aktører i nærmiljøet som driver forvaltning, undervisning eller friluftsliv i Dokkadelta naturreservat,Klikk for stort bilde heriblant Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter, Lands Museum og Friluftsliv og fiske i Land.

Deltadagene er en flott mulighet for elevene ved Dokka vgs til å komme seg ut og undervises i tett samarbeid med naturen. Det har blitt utarbeidet et program for en ekskursjon i naturreservatet som er tilpasset den videregående skolen med spesielt fokus på fisk i Randsfjorden og livet i vannkanten. Det er et unikt opplegg som for mange eleverKlikk for stort bilde har vært deres første møte med Randsfjorden. Deltadagene får vist hvilken ressurs fjorden representerer og har skapt stor interesse for biologi.

Undervisning

Elevene skal samle inn, bearbeide og vurdere artsmangfoldet i Dokkadeltaet og se dette i sammenheng med økosystemtjenester. Fokuset ligger i stor grad på fisk: Elevene er med på garnsetting,Klikk for stort bilde disseksjon av fisk og bearbeiding av fangst til lunsj ute.

Under årets Dokkadeltadager var det fire poster der elevene kunne lære mye om dette flotte området og arbeidet som gjøres der. Hver av disse postene tok ca. 70 minutter å gjennomføre.

Den første dreiet seg rundt fisk i Randsfjorden. Her ble elevene med ut i kano for å ta opp garn. Fisken skulle tas ut og garnene gres. Så skulle fisken artsbestemmes, avlives og veies.Klikk for stort bilde

På post nummer to så man nærmere på fiskeri i Randsfjorden. Her skulle elevene se på fiskefangsten, gå gjennom fiskeredskaper, fangstteknikker, fiskearter og fiskeforedlingsprogrammet for Randsfjorden. De fikk også prøve seg på å dissekere fisk.

Post nummer tre handlet om livet i strandkanten, og her ble det gjort innsamling og artsbestemmelse av insekter med bruk av håver, luper, innsamlingsbakker, vadereKlikk for stort bilde og artsbestemmelsesduker og -bøker.

Siste post rettet søkelyset mot selve deltaområdet. Det ble en omvisning med informasjon om naturreservatet og elevene fikk også lære padleteknikk i praksis. I tillegg ble det tatt noen enkle vannmålinger, blant annet av pH, temperatur, fosfat, nitrationer, siktedyp og forsøpling.

Alt i alt ble det fine, lærerike dager som foruten all den nye viten også inkluderte lunsj ute i det fri med kortreist fisk.

 

For mer om Dokkadeltaet, samt. oversikt over tidligere deltadager, se her.

Til toppen