Bioøkonomi- og kjemi 2- elevene på besøk hos Hunton

Omvisning, historie og framtidsplaner var tema på Hunton sitt nye fabrikkanlegg på Skjerven.

Bærekraftig produksjon

elever og lærere i grønnevester foran brunt bygg - Klikk for stort bildeElever og lærere utenfor det nye anlegget til Hunton på Skjerven Jurrian Gunter Hunton gjør om trefiber til isolasjonsmaterialer. I fabrikken produseres det mest isolasjonsplater. Trefibret av gran kommer fra bærekraftige kilder i nærområdet. For eksempel Land sag, hvor elevene også har vært på besøk.

Omfattende prosess og kvalitetskontroll

elever i grønne vester får høre om bedriften mens de står foran anlegget og ser nedi en tank med flis - Klikk for stort bildeElevene får høre om prosessene ved anlegget Jo Wattum I fabrikken fikk elevene observere hvordan flisen mates, rives opp, tørkes og blir blandet med lim og kjemikalier. Etter blandingen blir massen formet som en diger kake, får varmebehandling og blir skjært opp i plater, pakket, lagret og fraktet bort. Alt er automatisert. Elevene fikk innom laboratoriet, der det drives det med kontinuerlig kvalitetskontroll, for eksempel brannprøver og strekkprøver.

Historie og framtidsplaner

2 elever ved siden av tv-skjerm med informasjon om bedriften - Klikk for stort bildeElevene fikk en fin orientering om Hunton sin lange historie og framtidsplaner. Jo Wattum granflis i silo av betong - Klikk for stort bildeHer er det kun granflis som benyttes i prosessene ved anlegget Jo Wattum Gjennom presentasjonen fra Victoria Haugerud fikk elevene mer innsikt i historien til Hunton, hva slags kompetanse de har og trenger framover, og litt om planer de har videre. Hunton trenger både folk med yrkesfaglig- og akademisk bakgrunn. En forsker som jobber på Hunton kan for eksempel jobbe med nye tilpasninger til trefiber, forbedringer av resirkulerbarheten av isolasjonsmaterialer eller utslippsproblematikken knyttet til avløpsvann fra flis. Det var spennende å høre om planene om en bærekraftspark som skal realiseres i samarbeid med Gjøvik kommune, NTNU og andre aktører. Dit vil skolen gjerne komme!

Skolen takker for en morsom og meget interessant opplevelse.