Skolens historie

Dokka videregående skole hadde 29 elever i sin spede begynnelse i 1965. 20 år etter nådde elevtallet en topp med 630 elever.

Dokka videregående skole fikk sitt nåværende navn høsten 1976. Lov om videregående opplæring ble innført denne høsten, og det var denne loven som slo yrkesskolene og gymnasene sammen til såkalt kombinerte videregående skoler.

Gymnasklasser med brevstøttet undervisning

I 1965 ble det, etter press fra foreldre, etablert gymnasklasser på Dokka med brevstøttet undervisning. Før 1965 måtte de som ønsket utdanning utover realskole og framhaldsskole reise ut av kommunen.

Gymnaset hadde fram til 1973 sine lokaler i det som i dag er Dokka ungdomsskole. Det var 29 elever det første året, men antallet økte år for år og krevde mer rom.

Bygging av ny skole vedtas

Det ble etter hvert vanskelig å drive undervisningen, da ungdomsskolen selv hadde behov for sine klasserom. I 1969/1970 vedtok fylkestinget at det skulle bygges en kombinert videregående skole for gymnasundervisning og yrkesutdanning på Dokka.

Byggearbeidet startet opp høsten 1972. Høsten 1973 flyttet gymnaset til det som nå er blokk B ved Dokka videregående skole, og som var det første byggetrinnet som sto ferdig ved skolen. Undervisningen i yrkesfaglige studieretninger kom først i gang ved skolen etter at hovedbygget (Blokk A) ble tatt i bruk høsten 1976.

Elevtallet steg fra 300 til 630

Da skolen startet opp var det i underkant av 300 elever og 19 klasser. Søkningen økte voldsomt, og skoleåret 1978/79 var det 540 elever og 35 klasser ved Dokka videregående skole.

På grunn av store ungdomskull og voksne som ønsket mer utdanning steg elevtallet ytterligere utover 80-tallet. Det var skole klokka sju om morgenen til langt utover ettermiddagen for å kunne undervise flest mulig. På denne tiden nådde elevtallet en topp med 630 elever.

Ved starten i 1976 ga Dokka videregående skole tilbud innen allmennfag, jern/metall, handel/kontor, søm/husstell, kokk/servitør og byggfag.

Til toppen