Dokkadelta

Dokkadelta naturreservat ligger i skolens nærområde og brukes aktivt i undervisningen for Vg1-elever.

Fra Dokkadelta-dagene i 2019 - Klikk for stort bildeFra Dokkadelta-dagene i 2019 Dokka vgs

Undervisning og biologisk mangfold

Dokka videregående skole har prosjektet "Naturarven – biologisk mangfold i Dokkadeltaet" for alle elever i Vg1. I Dokkadeltaet finnes det et eldorado av muligheter for praktisk undervisning, og elevene kan ha utendørs undervisning både på land og til vanns.

Skolen samarbeider med lokale ressurspersoner ved Lands Museum, SNO, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter og Friluftsliv og Fiske i Land; alle bidrar med kunnskap, utstyr, lokaler og områder som vi kan bruke som et supplement til skolens ressurser.

Prosjektet har pågått siden skoleåret 2009/2010. I tillegg til undervisningsverdien, bidrar prosjektet til innsamling av materiale over tid og er på den måten med på å beskrive det biologiske mangfoldet som finnes i Dokkadeltaet.

Film om Dokkadeltaet

Filmen ble laget i forbindelse med ekskursjonen i Dokkadeltaet våren 2010. Filmskaper er Solveig Selj.