Elevparkering

Elevenes parkeringsplass er på det øverste parkeringsplatået nedenfor skolen og mellom Dokkahallen og Blokk E.

Plassene foran skolens innganger, det nederste parkeringsplatået, samt andre plasser på skolens område er reservert parkering. Elever som parkerer på reservert område, vil uten forvarsel bli tauet bort for bileierens regning, kroner 500.

Til toppen