Utdannings- og yrkesrådgiver

Utdannings- og yrkesrådgiver Lars Sandlie gir deg rådgiving om utdanning og yrkesvalg. Han har kontor i underetasjen i A-blokka.

Kontortid

Tirsdag kl. 08.00 - 15.30
Onsdag kl. 08.00 - 15.30

Alle elever kan få informasjon om utdanning, yrkesvalg og muligheter på arbeidsmarkedet, samt utdanningsveier i Norge og andre land.

Er du usikker på om utdanningsvalget ditt er det rette?

Er du i tvil om du har valgt riktig utdanning, kan du få råd og veiledning av en utdannings- og yrkesrådgiver. Du får hjelp til å finne ut hva du bør satse på, basert på interessene og evnene dine. Du får informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger.

Rådgiveren hjelper deg med å søke i Vigo ved opptak til neste skoleår hvis du trenger det.

UOY-rådgiverne informerer også i klassene om ulike temaer som gjelder utdanningsveier, søknader, utdanningsmesse med mer.

Målet er å få deg som elev til å bli bevisst på valget av utdanning og yrker og konsekvensene av valget du tar. På den måten kan du foreta en realistisk planlegging av videre utdanning og framtidig yrke.

Nært samarbeid med ungdomsskoler

Rådgiverne har et nært samarbeid med ungdomsskolene for å gi elevene informasjon og kunnskap om utdanningstilbudet på Dokka videregående skole. Dette skal bidra til at ungdomsskoleelevene velger riktig når de søker videregående skole. 

Vi hjelper deg å velge riktig utdanning og yrke!

Til toppen