Eksamen for elever

Eksamen er den avsluttende prøven i videregående opplæring.

Hjelpemidler til eksamen

Hovedregelen er at alle hjelpemidler er tillatt, unntatt hjelpemidler som gjør det mulig å kommunisere med andre. For eksamen i norsk og fremmedspråk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Oversikt over hjelpemidlene og informasjon om klargjøring av datamaskin samt andre forhold knyttet til eksamensløsningen finner du under Nettbaserte hjelpemidler.

Eksamensdatoer

Dato for skriftlig eksamen finner du på Utdanningsdirektoratet og på Vigo IKS. Dato for muntlig-praktisk eksamen blir offentliggjort på skolen. 

Eksamensveiledning

Det er læreplanen i faget som legger føringer for eksamen. 

Det kan være nyttig å vite hvordan eksamen blir vurdert, og å øve seg på tidligere eksamensoppgaver. 

I tillegg finner du generell informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratet

Ulike ordninger i tidligere Hedmark og Oppland

De tidligere fylkene Hedmark og Oppland er sammenslått til Innlandet fylke fra 1. januar 2020. Eksamensgjennomføringen i Innlandet er litt ulik frem til nye, felles ordninger er på plass. 

Eksamensordningene i Hedmark:

Eksamensordningene i Oppland: 

Til toppen