Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Læringsmiljø

For å ivareta et godt læringsmiljø for alle ved skolen, har vi funnet frem til fire viktige punkt som vi forholder oss til.

Som elev ved Dokka videregående skole:

 • møter jeg presis til undervisningen
 • har jeg med nødvendig utstyr til timene
 • forstyrrer jeg ikke læringsarbeidet i timene
 • kommuniserer jeg med medelever og ansatte på en vennlig og tydelig måte.

Presisering og konsekvenser:

Elevene skal møte presis til undervisningen

 • Elever som kommer for sent får anmerkning.
 • Kommer eleven 10 min for seint = timefravær. Går eleven 10 min før slutt = timefravær

Elevene skal ha med seg nødvendig utstyr til timene:

 • Elever som ikke har med seg nødvendig utstyr for undervisningen får anmerkning.
 • Elever som ikke har med verneutstyr/arbeidstøy som kreves i undervisningen, kan bortvises fra timen.

Elevene skal ikke forstyrre læringsarbeidet

 • Eleven er stille, men gjør ikke det han skal: anmerkning
 • Bråker i timen: Eleven må forlate timen + anmerkning
 • Hvis eleven nekter å forlate klasserommet: Rektor utviser eleven for resten av dagen og neste  dag. Foresatte varsles via telefon/brev

 Mat og drikke

 •  All spising skal foregå i kantina
 •  Alle elevene skal ut av klasserommet i matpausen, og klasserommene skal låses.

Elevskap

 • Alle elever ved skolen får tildelt elevskap for oppbevaring av bøker og annet skolemateriell. Eleven er selv ansvarlig for å skaffe lås til skapet.
Sist oppdatert 21.06.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering