Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Velkommen til Dokka videregående skole!

Kjære elev ved Dokka videregående skole

Jeg vil på vegne av skolens lærere og andre ansatte, ønske deg velkommen til skolen vår.

Alle vi som arbeider ved Dokka videregående skole ønsker å legge til rette for at du får gode læringsvilkår. Et godt skole- og arbeidsmiljø er en forutsetning for god læring. Vi skal være en foregangsskole for bruk av entreprenørskap i skolen, for å skape utvikling og læring gjennom å bruke samfunnet rundt oss aktivt i undervisningen.

Går du ved en yrkesfaglig studieretning på skolen skal vi gjennom vårt meget gode samarbeid med lokalt arbeidsliv jobbe for at du skal få lærlingekontrakt etter endt skolegang hos oss. Studerer du innenfor studieforberedende fag hos oss, skal vi jobbe for at du får ett best mulig grunnlag for videre studier på høyskoler. Du skal få din læring gjennom aktiv bruk av lokalsamfunnets unikheter og det nyeste innenfor pedagogisk IKT verktøy. Bruk av bla. Dokkadeltaet i undervisningen er noe vi er stolte av.

I opplæringsloven § 9a står det at alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ved Dokka videregående skole praktiserer vi nulltoleranse i forhold til krenkende adferd som mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold og lignende. Alle ansatte ved skolen har plikt til å gripe inn dersom det foreligger mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, og plikt til å varsle ledelsen. Elevene har også varslingsplikt, og skal si fra til kontaktlærer, elevtjenesten eller skolens ledelse dersom de oppdager at noen blir utsatt for krenkende adferd.

Det er viktig at skolen er et sted hvor du deltar aktivt i miljøet, og at du bruker elevrådet aktivt til å ta opp saker du er opptatt av. Et godt sosialt miljø som er preget av raushet og hvor du opplever at du kan være deg selv, og bli hørt, er sammen med et godt læringsmiljø, selve plattformen for faglig og personlig utvikling. Men, vi forventer mer av deg. Vi krever at du setter deg inn i hvilke rettigheter og plikter du har som elev, og at du er en aktiv medspiller i utviklingen av skolen.  Vi forventer at du møter presis og forberedt til undervisningen, har med deg det du trenger av utstyr og at du har fokus på det du skal i timene.

Klarer vi sammen å skape et godt miljø ved skolen vår, både i forhold til læring og sosialisering mener jeg at vi har lykkes!

Lykke til alle sammen med å nå deres mål hos oss!


Hilsen

Geir Otto Andersson

Rektor

Sist oppdatert 16.08.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering