Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Internasjonalisering

Dokka videregående skole har god og lang tradisjon for å drive internasjonaliseringsarbeid.

Vi har i en årrekke har deltatt på ulike typer utveksling med europeiske skoler i tillegg til mer tradisjonelle fagrelaterte utenlandsturer. Dette internasjonaliseringsarbeidet finansieres på ulike måter, gjennom EU-stipend, internasjonaliseringsmidler fra Oppland fylkeskommune, skolen og frivillige gaver og dugnadsjobbing for å etablere klassekasser.

Studietur for studiespesialisering
Siden 1980-tallet har vi hvert skoleår gitt tilbud til elever i 2. klasse allmennfag/studiespesialisering om tur enten til England eller Tyskland. Skoleåret 2008/2009 var det for første gang også tilbud om tur til Spania. Dette er en tradisjon vi jobber hardt med å beholde til tross for at innføringen av gratisprinsippet også i videregående skole har gjort det noe vanskeligere.

Leonardoprosjekt 2BUA
Siden skoleåret 2000/2001 har elevene på barne- og ungdomsarbeid hatt tilbud om å delta i et internasjonaliseringsprosjekt, der en studietur til Bournemouth i England har inngått i opplegget. Innføringen av gratisprinsippet gjorde at vi måtte se oss om etter andre finansieringsmåter enn før, og skoleåret 2009/2010 forandret vi noe på prosjektet og mottok Leonardo-midler.

Prosjektets tittel er "Utforsking av utdanningssystemet for 5-8-åringer - Deling av erfaringer i Norge og Storbritannia".

Comenius og Maps of Migration and Mobility 2012-2014
Prosjektbeskrivelse for Mind the GAP (Generations Across People): Three European Generations 2010-2012.

Samarbeidsland og skoler: Bonn (Tyskland), Mirandola (Italia), Helsinki (Finland), Czestochowa (Polen), Valladolid (Spania) og Dokka (Norge).

Vi ønsket å undersøke karakteristiske trekk i tre generasjoners utvikling i etterkrigstidens Europa. Vi valgte felles tre tyngdepunkter: Fra etterkrigstid til kald krig, bygging av det europeiske huset 1985-1995, og den digitale generasjonen 2005-2012.

Vi ville undersøke endringer i parametere som: Verdier, utdanningsmuligheter, kultur, fritid, familieroller, tradisjoner, økonomisk situasjon, solidaritet, sosial atferd, miljø, virkning av digital revolusjon, global økonomi og finanskrise og arbeidsmarked.

Vi ville finne ut noe om forskjellene landene i mellom og hvordan holdningene til det europeiske fellesskapet har utviklet seg nasjonalt og i EU-perspektiv.

Sist oppdatert 30.09.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering