Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trafikksikkerhetsdagen

En viktig tradisjon for en trygg russetid fant sted på Dokka vgs 24. april.

Årlig tiltak

Trafikksikkerhetsdagen er en del av Oppland fylkeskommunes trafikksikkerhetsarbeid blant elever i videregående skoler. Siden 2000 har Dokka vgs hatt årlige trafikksikkerhetsdager for sine avgangselever, og Dokkarussen har ikke vært involvert i noen alvorlige ulykker siden dette ble startet opp.

Ta vare på hverandre

Elevene møttes først i auditoriet, der helserådgiver Marthe Hasle startet dagen ved å snakke om det å ta vare på hverandre. Videre kom hun inn på problemstillinger rundt rus, kjønnssykdommer og voldtekt, alle viktige temaer å gjøre seg noen tanker rundt når russetiden nå er i full gang.

Helserådgiver ville også oppfordre alle til å teste seg for klamydia den 8. mai. Som mange forhåpentligvis er klar over, er klamydia en kjønnssykdom som ofte kan være symptomfri, men som ubehandlet i verste fall kan føre til sterilitet. Testingen, som selvfølgelig er helt frivillig, vil foregå her på skolen, på helserådgivers kontor.

Trafikksikkerhet og lovbrudd

Etter helserådgiver slapp politiet til, representert ved John Eivind Melbye og Ingrid Strand. De informerte elevene om trafikkovertredelser og konsekvensene som kan følge. I tillegg snakket de generelt om andre lovbrudd og spesielt om konsekvensene ved drikking av alkohol på offentlige steder. De ønsket å gjøre oppmerksom på at selv om man kan møte på politibetjenter som er villige til å se gjennom fingrene på dette punktet, er det faktisk ulovlig, og det kan bli anmeldt. Får man en prikk på rullebladet i så ung alder, kan det få store konsekvenser senere i livet, spesielt med tanke på søknader om visum for å reise til utlandet.

Trygg Trafikk

Zoey Line Barstad representerte Trygg Trafikk som fikk ordet etter politiet. Hun fokuserte sin presentasjon på mobilbruk i bil, noe som kan føre til alvorlige ulykker. Hun fortalte at dersom man kjører i 80 kilometer i timen, har man i løpet av ett eneste sekund beveget seg 22 meter. Det sier seg selv at dette blir en betydelig avstand dersom det først skulle skje noe uventet. Oppmerksomhet i bil er livsviktig.

Bilulykke

Etter en hyggelig lunsj med grilling av pølser foran skolen, samlet alle seg på den andre siden av bygget, der det var stelt i stand en fiktiv ulykke med en bil som hadde veltet i grøften. Etter en innledning fra en av ambulansepersonalet, kom politiet kjørende med blålys, deretter kom brannbil og så sykebil. Alt redningspersonale handlet som de ville gjort i en reell ulykke, og representanter fra hver gruppe snakket med elevene og forklarte hva som foregikk.

Etter godt arbeid fra alle involverte, fikk de «pasienten» (Rina, en av Dokkarussen) trygt ut av bilen og over på en båre. Avslutningsvis spurte de Rina litt om hvordan det hadde vært å være i den veltede bilen og hvordan hun hadde opplevd redningsarbeidet. Hun svarte at det hadde vært ganske spesielt, men at redningsmannskapet hadde gjort jobben sin på en betryggende måte.

Stasjonsundervisning

Siste post for dagen for avgangselevene var en serie stasjoner der de kunne få ulik undervisning. På en post, satt opp av lærerleder, kunne elevene få trening i livredning. Statens Vegvesen bidro med to poster: «Veltepetter» var en bil montert på et stativ som gjorde at den kunne snurre helt rundt. Her kunne elever sette seg i bilen og få kjenne hvordan det var om bilen de var i ble snudd på hodet. Den andre posten, kollisjonsbenken, lot elevene få kjenne på en bråstans ved ti kilometer i timen. En fjerde post var det politiet som stod for. De hadde satt sammen en quiz som elevene kunne besvare. Siste post var satt i stand av elevtjenesten, og dette var en hinderløype der én elev satt i en trillebår, en annen elev styrte trillebåra med bind for øynene, og en tredje elev ga instruksjoner til den blinde.

Årets russebil

Dagen ble avsluttet med kåring av årets russebil. For 2019 gikk æren til «Cripple Ess», og vi gratulerer.

Skolen vil gjerne benytte muligheten til å takke brannvesenet, ambulansepersonalet og politiet, samt. Statens Vegvesen og Trygg Trafikk som stilte opp og gjorde denne dagen mulig. Når resultatet er at våre elever får en trygg russetid, er det vel verdt arbeidet.

Sist oppdatert 25.04.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering