Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oppstart for Vg1 helse- og oppvekstfag

Dokka vgs Hos avdelingen for HO på Dokka er de opptatt av god teori, relevant praksis, rekreasjon og samhold.

HO

Helse- og oppvekstfag er et av flere yrkesfagtilbud på Dokka vgs. Avdelingen består av to klasser på Vg1 og to på Vg2. Elevene på Vg1 har samme undervisning og gjør etter endt første år et valg med tanke på yrkesretning. På Vg2 er fagene nemlig fokusert i mer spesifikke retninger: Helsearbeiderfag (HEA) og barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA).

I år er det på HO ca. 60 elever totalt – 31 av disse er Vg1-elever.

Undervisning

Elevene på HO skal i løpet av sitt første skoleår gjennom mye viktig fagstoff om alt fra hygiene til kommunikasjon. Elevene skal gjøres oppmerksomme på holdninger og væremåte, da både hos seg selv og hos brukere og kollegaer de møter ute i praksis. De skal lære å reflektere rundt disse holdningene, samt lære hvordan de kan bygge relasjoner og vise empati.

Elevene skal også få informasjon om ulike yrkesgrupper og -utdannelser, både for at de skal bli klar over hvilke veivalg de har og for at de skal lære noe om hva slags kollegaer de kan vente å få ute i yrkeslivet. Tverrfaglig samarbeid er viktig i denne sammenhengen, slik at elevene skal vite hvordan de skal forholde seg til mennesker fra ulike yrkesgrupper.

Essensielt er det også at elevene blir klar over hvor viktig det er med egenomsorg. Lærerne henter inspirasjon fra blant annet mindfulness som de bruker i undervisningen, og elevene får også tid som de kan bruke på fysisk aktivitet. De driver for eksempel med dans og får også tid ute til litt fri rekreasjon. Dette er et viktig avbrekk i det som, det første året, tidvis blir relativt teoritung undervisning.

Praksis

Utover høsten blir det for øvrig praksistid. Elevene skal i løpet av skoleåret ha tre praksisperioder til sammen, og i år er det i uke 47 at elevene fra Vg1 HO skal ut i det som kalles yrkesfaglig fordypning (YFF) for første gang.

Elevene får velge praksis selv, og her brukes for eksempel norskundervisningen til å skrive søknader. Valgfriheten gjør at elevene får mulighet til å prøve det de tenker å jobbe med, og dette gjør det enklere for dem å velge riktig retning på Vg2. Dette skaper økt trivsel hos elevene og bidrar til mindre frafall i år to.

Skolen har avtaler med flere skoler og bedrifter og bruker faste plasser i både Søndre og Nordre Land til praksis. Aller mest brukt er barneskoler, barnehager og aldershjem/sykehjem, men noen elever velger også å jobbe i boliger med tilrettelagte tjenester, helsehus, tannlegekontor, apotek og parfymerier.

Bli kjent-dag

Avdelingen for helse- og oppvekst på Dokka vgs gjør det de kan for å være en sammensveiset gjeng. De deler gang nede i førsteetasje i hovedbygget på skolen, og lærerne vektlegger hvor viktig det er at avdelingen føles trygg for elevene.

Den niende september hadde derfor HO en bli kjent-dag der målet var todelt: Elevene skulle, naturligvis, bli bedre kjent med hverandre, og de skulle også lære litt om hvordan arrangere aktiviteter for brukere. Sistnevnte kan komme godt med i senere yrkesliv.

Hele skoledagen ble brukt ved Folkestien nede ved elva på Dokka, og det var Vg2 BUA som hadde planlagt aktivitetene. Elevene var veldig positive og deltok aktivt og med stort engasjement. De ble delt inn på tvers av klassene og gjennomførte flere forskjellige aktiviteter. Elevene hadde også med seg mat og drikke, og de som ønsket det fikk mulighet til å grille ved lekeplassen.

Bli kjent-dagen var en suksess, men for å opprettholde godt miljø arrangeres det også jevnlig felles lunsj for hele helse- og oppvekstavdelingen. Da er det en av klassene som lager mat til de andre, og alle koser seg og spiser sammen. Det er et fint tiltak for godt samhold.

Sist oppdatert 23.09.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering