Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Englandstur

Elever fra 2ST fikk oppleve både byliv og våtmark i utlandet.

Anne Elisabeth Sjåheim

London

Sammen med to engasjerte lærere, dro elevene fra 2ST den 17. mars med fly til London. Hele klassen var samlet der i to dager, og etter det dro elevene fra bioøkonomi med tog videre til Nord-England mens de resterende andreklassingene ble igjen i hovedstaden.

Bioøkonomi

Det er ti elever fra 2ST som er med i bioøkonomiprosjektet ved Dokka vgs. I samarbeid med Erasmusprosjektet «BioWet – supporting young people to report on the impact of climate change on wetlands», dro disse elevene til Lancashire i det nordlige England for å bevitne og studere effektene av klimaforandringene på våtmarkene.

Martin Mere

Martin Mere Wetland Centre er en stor våtmark ivaretatt og drevet av Wildfowl and Wetlands Trust, en av verdens mest respekterte våtmarkskonserveringsorganisasjoner. Mot den snudde nå bioøkonomielevene sin oppmerksomheten, sammen med en delegasjon fra Portugal.

Første dag ble det en introduksjon, en del informasjon og en omvisning i våtmarken foretatt av studenter som jobber ved våtmarkssenteret.

De neste dagene ble mer aktive. Dag to jobbet elevene med å artsbestemme møll som hadde blitt fanget i møllfeller i store sivområder i våtmarken, deretter foretok de en såkalt «Reedbed Study» eller sivstudie. Her skulle de se på voksested, tetthet av siv og invaderende planter som for eksempel brennesle.

Det ble mer artsbestemmelse av møll på dag tre, i tillegg til fugleovervåking og luking av invaderende planter.

Dag fire så også noe fugleovervåking, men tiden etter lunsj ble brukt til dissekering av ugleavføring. Dette skulle de gjøre for å finne ut hva uglene hadde spist, og det var også tatt med ugleavføring fra Dokka slik at de kunne sammenligne fuglenes dietter. På kvelden ble det ugleovervåking og flaggermusregistrering, sistnevnte gjort med ultralyddetektor.

Fokuset var rettet mot våtmarkens fisk på dag fem, og elevene målte vannkvalitet og gjorde andre analyser.

Konserveringens betydning

Helt til slutt fikk elevene en gruppeoppgave der de samarbeidet på tvers av land. Oppgaven lød: «Why is this work important in times with climate change and how are we going to transmit this information to others?»

Martin og Daniela tok utgangspunkt i invaderende arter, Simon, Juan og Victor i sivstudie, Trine Marie, Tea og Ines fokuserte på vannkvalitet, Sigurd og Rafaela snakket om «Links to climate change» og Sivert og André tok for seg «Lapwing Survey» - Vipeovervåkning. Elevene hadde fremføring for alle som var til stede og gjorde et godt og grundig arbeid.

Helt avslutningsvis takket Dokkadelegasjonen for seg, overleverte noen gaver og utvekslet e-postadresser. Hjemreisen ble foretatt neste dag, først med buss til Manchester og deretter med fly til Gardemoen. Det ble en spennende, givende og lærerik tur.

Sist oppdatert 30.04.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering