Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helserådgiver

Helserådgiveren er en du kan snakke med om vanskelige ting. Helserådgiveren har taushetsplikt.

Helserådgiver Marthe Hasle har kontor i underetasjen i A-blokka

Kontortid

Tirsdag og onsdag kl. 08.00 - 15.30

Om helserådgiving

Oppland fylkeskommune har ansatt egne sykepleiere/helsesøstre i videregående skoler. De har tittelen helserådgivere, er medisinskfaglig underlagt kommunelegen, og er til stede i skolehverdagen for at du som elev skal få hjelp til det som har med helse å gjøre.

Helserådgiverens rolle

  • Jobber med forebyggende helsearbeid individuelt og klassevis, og skal være pådriver for å få skolen til å ta opp emner som har med forebyggende helsearbeid å gjøre.
  • Skal være en samtalepartner for deg når det gjelder ulike personlige forhold som for eksempel samliv, seksualitet, sorgreaksjoner, spiseforstyrrelser, mobbing og rusmiddelproblematikk, og kan også ta seg av akutt førstehjelp.
  • Er en «lav terskel» i skolehverdagen, og skal være tilgjengelige til faste tider på skolen din.
  • Skal kjenne skolens rutiner, ha et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell, øvrig elevtjeneste og kommunehelsetjenesten.
  • Kan sørge for at de som har helseproblemer som krever en bestemt fagkompetanse henvises til rett instans.
  • Har taushetsplikt etter helsepersonelloven.
Sist oppdatert 13.12.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering